Monthly Archives: March 2013

Financial Freedom: dream or reality?

Taking the decision to follow your dreams is maybe not as easy as it sounds. At least, it was not for me.

Especially not if you truly want to change your situation and you have to leave friends, family and your comfort zone (read job and income) behind.

In your case you may have to take into account that you (want to) loose your regular sources of income too and need to provide for yourself and your family in different ways than before. With other wordrainbows, your financial situation needs to allow for your dreams.

My worries exactly when I was considering to follow my dreams.

There is this saying….. “the master appears when the pupil needs him”……..et voilà, I received an invitation to a three-day workshop called  “Financial Freedom”!

Continue reading

De Magie van het Vision Board

Toen ik via de chat een vriend vertelde dat wij binnen 1 ½ maand van het idee om naar Luxemburg te verhuizen vanuit Frankrijk, inmiddels algemeen onderzoek hadden gedaan, een lijst van appartementen hadden gezien en zelfs al een compromis de vente hadden getekend, was zijn reaktie: “dat vind ik nu zo leuk aan jullie. Idee, plan, doen!”

CatLionMirrorNiet iedereen heeft zoals hij door, dat wij niet zomaar wat ad hoc beslissingen nemen en rond
rommelen. Wij werken volgens een bepaald plan: ons Vision Board. Continue reading